XXXII. sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić

Pozivam Vas na XXXII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 6. svibnja 2019. godine u prostorijama Općine Perušić s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa XXIX, XXX i XXXI sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2018. godinu
  3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
  4. Prijedlog Odluke o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara
  5. Prijedlog Odluke o korištenju prostorija društvenih domova na području Općine Perušić
  6. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Perušić
  7. Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Perušić
  8. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja poginulim braniteljima na području Kosinja
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Perušić
  10. Ostalo

Molim da sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 679 188.

                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                              Milorad Vidmar