XXXIV. sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić

Pozivam Vas na XXXIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 19. lipnja 2019. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa XXXIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
  5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Perušić

Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na telefon broj 679 188.

                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                     Milorad Vidmar