Javni Poziv - Gornji Kosinj

Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje (NN 99/18) započeli su radovi u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

Terenski radovi završeni su u travnju 2019. godine.

Predočavanje podataka prikupljenih katastarskom izmjerom započelo je u 1. srpnja 2019. godine. u terenskom uredu u Perušiću, te završava ovim Javnim pozivom 01. studenog 2019. godine.

Do listopada 2019. godine predočeno je 50 % katastarskih čestica za dio k.o. Gornji Kosinj.

Mole se svi nositelji prava na nekretninama koji nisu pristupili predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Gornji Kosinj na području Općine Perušić da se odazovu Javnom pozivu.