IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE PERUŠIĆ

Izrada Strategije razvoja turizma Općine Perušić započela je 26. studenog 2018. godine, a povjerena je konzultantskom poduzeću Sensum d.o.o. iz Rijeke. Radionica za sve dionike održana je 3. prosinca 2018. godine na kojoj su sudjelovali predstavnici Općine Perušić, JU „Pećinski park Grabovača“ te nositelji razvoja turizma općine iz privatnog sektora (iznajmljivači, ugostitelji, proizvođači autohtonih proizvoda). Radionica je održana sa sljedećim dnevnim redom:

• Predstavljanje radnog tima
• Svrha, sadržaj i način izrade Strategije
• Potencijali za razvoj turizma Općine Perušić
• SWOT analiza
• Potencijalni pravci razvoja
• Podjela sudionika po timovima i timski rad
• Rasprava sudionika.
Radni tim je posjetio ključne lokalitete te razgovarao s potencijalnim nositeljima razvoja turizma. Izrađena je kompletna analiza stanja te je u tijeku izrada smjernica budućeg razvoja turizma Općine Perušić u kojoj će biti prikazani i ključni projekti od važnosti za razvoj turizma.