Uspješna javna edukacijska tribina u Općini Perušić

IMG c18f0635532bc85064b33840e0eff95f VOpćina Perušić u suradnji sa udrugom EKO-ZADAR i komunalnim poduzećem Prušić d.o.o. jučer je održala javnu edukacijsku tribinu na temu gospodarenja otpadom naziva „Odgovorno odlaganje otpada i osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“
Tribina je sastavni dio aktivnosti projekta „Smanjimo smeće ne bacajmo otpad u iste vreće „ u sklopu javnog poziva o provedbi Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom čija ukupna vrijednost je 304.899,25 kn (EU 85%).
Kako bi se izgradila svijest građana o važnosti održivog gospodarenja komunalnim otpadom te se time doprinijelo povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, gradovi Senj, Novalja i općina Perušić, sklopili su „Sporazum o udruživanju za projekt „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“.


Prijavitelj projekta je Grad Senja, a Grad Novalja i Općina Perušić sunositelji aktivnosti projekta.
Projekt se sastoji od dvanaest aktivnosti, od kojih je jedna i ova tribina.
Najvažnija ideja ovog projekta je izgradnja svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom,važnosti smanjenja nastanka otpada te važnosti odvajanja i recikliranja otpada kao nužni preduvjet održivog gospodarenja otpadom.
Kao najvažniji konačni učinak ovog projekta smatra se osviještenje građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, te važnosti promjene njihovih navika kao što je konzumerizam.
Veliki odaziv građana i konkretna pitanja dokaz su uspješnosti ovog projekta već sad tijekom provedbe, ali i motiv za uspješan završetak te promjenu dosadašnjih navika u postupanju s otpadom.

 20190521 181654 Large