Dnevni red - općinsko vijeće - 30.5.19.

Pozivam Vas na XXXIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 30. svibnja 2019. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa XXXII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Konjsko brdo
  3. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Perušić
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  6. Ostalo

Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na telefon broj 679 188.

                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                           Milorad Vidmar