POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVOM

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe koje su imale štetu od elementarne nepogode – poplave  na području naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac, Lipovo polje,  Krš i Mlakva da podnesu prijavu štete na za to predviđenom obrascu (EN-P) koji se može preuzeti u prostorijama Općine Perušić i na službenoj stranici Općine Perušić: www.perusic.hr

Rok za prijavu štete je:

od17. travnja 2018. godine (utorak) do 24. travnja 2018. godine (utorak).


Za prijavu štete na poljoprivrednoj kulturi prijavitelj je dužan uz popunjeni obrazac prijave upisati: broj katastarske čestice po katastarskoj općini sa zasijanom poljoprivrednom kulturom na tim česticama te površinom (obavezno u ha), kao i procijenjeni postotak štete.

Za prijavu štete na građevinama prijavitelj je dužan uz obrazac priložiti dokaz o vlasništvu/suvlasništvu.


Popunjene obrasce sa preslikom osobne iskaznice i bankovne kartice prijavitelj je dužan predati u Općini Perušić kod članice Povjerenstva MARIJE ŠTIMAC svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati.

PRIJAVE DONESENE NAKON 24. TRAVNJA 2018. GODINE NEĆE SE UVAŽITI.

 OBRAZAC DOKUMENT ZA PREUZIMANJE

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU
ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA


Predsjednik Povjerenstva
Goran Domazet, ing.

RED PLOVIDBE ČAMACA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE PERUŠIĆ

Perušić, 13. ožujka 2018. godine

RED PLOVIDBE ČAMACA

SVAKI DAN ZA VRIJEME TRAJANJA IZVANREDNIH MJERA OBRANE OD POPLAVA

od 6,00 do 17,00 sati

Lokacije polazaka: ovisno o podizanju vodostaja i mogućnosti prilaska obali su u;

6,00 sati, 7,00 sati, 8,00 sati, 9,00 sati, 10,00 sati, 11,00 sati, 12,00 sati, 13,00 sati, 14,00 sati, 15,00 sati, 16,00 sati, 17,00 sati

NAPOMENA: Poslije 17,00 sati plovidba je dopuštena samo interventnim timovima u slučaju hitnih intervencija

Obavijest - Stožer zimske službe

Zimski uvjeti na usvim nerazvrstanim cestama na području Opcine Perusic. Mogući zapusi na dijelovima nerazvrstanih cesta, zbog snijega koji pada nošen jakim sjeveroistočnim vjetrom. Ugazeni snijeg posebno izražen na cestama sa makadamskim kolnikom. Obavezna zimska oprema. Četiri zimske gume (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg. Prohodnost cesta osigurati ce se sukladno članku 37. Pravilnika o održavanju cesta NN 90/14, i Izvedbenom programu.